+31 (0)252 684413 info@meerlandenciviel.nl

   Meerlanden Civiel

   Juridische Ondersteuning

   Meerlanden Civiel BV is al sinds haar oprichting actief op het geven van juridisch advies op het gebied van het aanbestedingsrecht (o.a. ARW 2016, Aanbestedingswet, Europese Richtlijnen), bestekswijzigingen, meer- en minderwerk, schade en bouwgeschillen.

   Daarnaast begeleidt Meerlanden Civiel BV (complexe) aanbestedingsprocedures of inschrijvingen. Meerlanden Civiel BV is uw partner voor de contractvorming en stelt contractdocumenten op die passen binnen een juridisch/administratief kader zoals de UAV-GC 2005, RAW- UAV 2012, E&C UAV 2012 en EMVI UAV 2012.

   Meerlanden Civiel BV adviseert en zonodig procedeert voor GWW MKB bedrijven

   Referenties GWW:
   • Baggeren havens gemeente Drechtsteden

   • Bouw en Woonrijp maken Neerlandia

   • Reconstructie Floraweg gemeente Kaag en Braassem

   • Onkruid en veegbeheer Den Helder

   • Aanbesteding Waterschap Zuiderzeeland

   • Aanbesteding Camping Stede Broec

   • Baggeren watergangen te Nieuwkoop

   • K11 Baggerwerk Provincie Noord Holland

   • Waterverbinding gemeente Haarlem

   • Straatonderhoud gemeente Heemskerk

   Overdenking

   Succes is het gewone buitengewoon goed doen.