+31 (0)252 684413 info@meerlandenciviel.nl

   Meerlanden Civiel

   Grondstromen en logistiek

   Meerlanden Civiel BV bemiddelt bij de leverantie en afzet van grond en bagger. Daarnaast coördineren wij bij de bemonstering, de begeleideing, het contractmanagement, de uitvoering, het transport en indien gewenst verzorgen alle bijbehorende administratie.

   Dit alles wordt gedaan op een zo duurzaam mogelijke manier, rekening houdend met de huidige wet- en regelgeving. De acceptatie van grond- en baggerspecie kan gecoördineerd worden naar eigen doorgangdepots, erkende (eigen) verwerkinglocaties of naar eigen weilanddepots. Binnen de organisatie is er voldoende kennis aanwezig om een weilanddepot aan te leggen en te beheren. Meerlanden Civiel BV kan indien gewenst risico dragend zijn en zodoende in uw project participeren.

    

   Om partijen grond, baggerspecie of bouwstoffen te mogen toepassen worden voorwaarden gesteld aan o.a. de milieuhygiënische kwaliteit, dit ter bescherming van de bodem en het oppervlakte water. Deze voorwaarden staan beschreven in het Besluit Bodemkwaliteit.

   De milieuhygiënische kwaliteit wordt vastgesteld door onafhankelijke adviesbureaus en door Meerlanden Civiel BV beoordeeld op afzet mogelijkheid per milieuklasse. Hierbij wordt rekening gehouden met de methode van uitvoering en de mogelijkheden binnen de wetgeving. Op deze manier wordt voor iedere partij een verwerkingsoplossing gezocht.

   Tot onze klantenkring behoren onder andere overheden, gemeenten, waterschappen, loonbedrijven, baggerbedrijven, aannemers en projectontwikkelaars.

   Overdenking

   Succes is niet definitief,
   mislukking is niet fataal:
   het is de moed om door te gaan die telt.