Schrijven van EMVI-plannen

plan

De Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) is een tegenwoordig veel gevraagd instrument van de diverse aanbestedende diensten zoals provincies, waterschappen en gemeenten om de inschrijver te motiveren zijn innovatie en creativiteit maximaal en voorafgaand aan de aanbesteding te benutten. In het EMVI-plan kunnen ideeën worden uitgewerkt en gepresenteerd om meerwaarde te leveren. Afhankelijk van de weging EMVI/prijs kan je als opdrachtnemer op meer onderscheiden dan alleen prijs.

Meerlanden Civiel BV heeft de laatste jaren kennis en ervaring opgedaan met het schrijven van, EMVI-plannen voor diverse aannemers in de GWW. Door de combinatie van een goede theoretische achtergrond met een uitvoeringservaring in de praktijk bezit Meerlanden Civiel BV alle eigenschappen om een goed EMVI-plan te schrijven, dit in nauwe samenspraak met de aannemer, EMVI-plannen die ook uitvoerbaar zijn in de praktijk!

Ter voorbereiding op een EMVI-aanbesteding wordt door Meerlanden Civiel BV eerst een project gerelateerde analyse uitgevoerd gericht op de werkzaamheden en de omgeving. Op basis van deze analyse wordt bepaald hoe meerwaarde kan worden geboden binnen het project. Dit vormt de basis van het opstellen van de gevraagde EMVI-documenten.