Uitvoering en Projectmanagement

projectbegeleidingHet succes van elk project is niet alleen afhankelijk van een goede voorbereiding. Vooral de uitvoering bepaalt of het gewenste eindresultaat gehaald wordt. Belangrijke succesfactoren zijn de kwaliteit van het bouwwerk, het bewaken van de bouwkosten, de uitvoering en de planning. Wij hebben ruime ervaring met de uitvoering en het managen van projecten. Tijdens de uitvoering managen wij niet alleen de werkwijze en de omgang tussen de aannemer en de opdrachtgever ook stemmen wij zaken af met nutsbedrijven, grondeigenaren en andere belanghebbenden.

Namens de opdrachtgever zorgt Meerlanden Civiel BV voor een goed verloop van de uitvoering. Wij zijn in staat om te anticiperen op kritieke momenten, waardoor mogelijke problemen voorkomen kunnen worden. Gedurende de uitvoering dragen wij zorg voor complete verslaglegging in de vorm van weekrapporten, VISI, ect. Ook dragen wij zorg voor de nacalcualtie en kostenbeheersing van het bouwwerk en nemen wij desgewenst deel aan bouwvergaderingen. De kennis en ervaring die we in het vak hebben opgedaan brengen we ook graag bij u in de praktijk.