+31 (0)252 684413 info@meerlandenciviel.nl

   Diensten

   Grond-, weg- & waterbouw

   Meerlanden Cviel BV is werkzaam binnen de grond-, weg- & waterbouw. Vanaf de oprichting hebben wij ons ontwikkeld en gespecialiseerd in besteksvoorbereiding, calculatie (project) management en directievoering & uitvoering, voor zowel de opdrachtgver dan wel de aannemer. Onze kennis van wegen, riolering, grondwerk, baggerwerk, water en wet- en besteksregelgeving zijn daarbij onontbeerlijk.

   Kwaliteit en een flexibele en oplossingsgerichte werkwijze richting onze opdrachtgevers staan bij ons centraal.

   Projectvoorbereiding

   Tijdens de voorbereidingsfase van civieltechnische projecten worden afspraken bij voorkeur contractueel vastgelegd. Contracten op basis van een traditioneel samenwerkingsconcept (RAW) of op basis van een geïntegreerd samenwerkingsconcept zoals bouwteam, raamcontract, design & construct en turnkey.

   Wij hebben veel kennis van de verschillende contractvormen en kunnen u hierover adviseren. Meerlanden Civiel BV kijkt verder dan het vormgeven van de gestelde randvoorwaarden. Wij kruipen in de huid van zowel onze opdrachtgevers als de toekomstige gebruikers van een gebied. De combinatie van theoretische kennis en praktijkervaring op het gebied van bestekregelgeving levert een bestek op dat een goed uitgangspunt is voor zowel de aanbestedingsfase als de uitvoeringsfase.

   Desgewenst verzorgen wij de aanbesteding van projecten, zowel voor de aannemer dan wel de opdrachtgever. Het hele traject, de plaatsing van advertenties (dagblad en aanbestedingskalender), de uitnodiging van aannemer(s), het houden van inlichtingen, het aanbesteden, opstellen van proces verbaal van aanbesteding, het geven van een gunningadvies en het verstrekken van de opdracht kunnen wij voor u uitvoeren. Daarnaast is Meerlanden Civiel BV sterk in het calculeren (begroten) van bestekken, zowel de traditionele RAW systemathiek dan wel de DNG contracten.

   Uitvoering en Projectmanagement

   Het succes van elk project is niet alleen afhankelijk van een goede voorbereiding. Vooral de uitvoering bepaalt of het gewenste eindresultaat gehaald wordt. Belangrijke succesfactoren zijn de kwaliteit van het bouwwerk, het bewaken van de bouwkosten, de uitvoering en de planning. Wij hebben ruime ervaring met de uitvoering en het managen van projecten. Tijdens de uitvoering managen wij niet alleen de werkwijze en de omgang tussen de aannemer en de opdrachtgever ook stemmen wij zaken af met nutsbedrijven, grondeigenaren en andere belanghebbenden.

   Namens de opdrachtgever zorgt Meerlanden Civiel BV voor een goed verloop van de uitvoering. Wij zijn in staat om te anticiperen op kritieke momenten, waardoor mogelijke problemen voorkomen kunnen worden. Gedurende de uitvoering dragen wij zorg voor complete verslaglegging in de vorm van weekrapporten, VISI, ect. Ook dragen wij zorg voor de nacalcualtie en kostenbeheersing van het bouwwerk en nemen wij desgewenst deel aan bouwvergaderingen. De kennis en ervaring die we in het vak hebben opgedaan brengen we ook graag bij u in de praktijk.

   ISO Advies en Begeleiding

   Meerlanden Civiel BV adviseert en begeleidt u graag bij uw ISO 9001 certificering. Wij zorgen er voor dat uw bedrijf aan alle ISO 9001 eisen voldoet en dat de certificering vloeiend verloopt. Zodat u snel in het bezit bent van uw ISO 9001 certificaat en volop kunt profiteren van alle voordelen van een ISO 9001 certificaat.

    

   U kunt tijdens het gehele certificeringstraject op onze ondersteuning en advies rekenen. Van begin tot eind. Wij helpen u onder andere met:

   • vertalen van ISO normen naar uw organisatie

   • ISO 9001 training en voorlichting medewerkers

   • opzetten van een ISO 9001 kwaliteitshandboek

   • opstellen procesbeschrijvingen, protocollen en procedures

   • begeleiding bij implementatie ISO 9001 normen

   • uitvoeren van interne audits (proef)

   • communicatie met certificerende instelling

   • bijwonen certificeringsaudit voor ISO 9001 certificaat

    

   Hulp nodig bij uw ISO 9001 certificering?
   Profiteer van onze jarenlange ervaring met begeleiding van ISO 9001 certificeringen en schakel vandaag nog onze hulp in. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag toe wat wij voor u kunnen betekenen.

   VCA Advies en Begeleiding

   Meerlanden Civiel BV adviseert en begeleidt al jarenlang bedrijven in de wegenbouw en metaal bij het halen van een VCA certificaat. Het maakt niet uit of het gaat om VCA*, VCA** Wij zorgen er voor dat uw bedrijf aan alle VCA eisen voldoet én dat de certificatie vloeiend verloopt. Zodat u snel in het bezit bent van uw VCA certificaat.

   U kunt tijdens het gehele certificeringstraject op onze ondersteuning rekenen. Van begin tot eind. Eerst stellen wij vast welk certificatieniveau voor u van toepassing is en in hoeverre u al aan de VCA eisen voldoet. Aan de hand daarvan gaan wij aan de slag. Onze adviseurs helpen u met:

    

   • vertalen VCA-norm naar uw organisatie

   • VCA training en voorlichting medewerkers

   • risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)

   • opstellen VCA handboek met procesbeschrijvingen, protocollen en procedures

   • vaststellen doelen en implementatie VCA normen

   • interne audit voorafgaand aan daadwerkelijke VCA certificering

   • communicatie met certificerende instantie

   • bijwonen certificeringsaudit voor VCA certificaat

    

   Hulp nodig bij uw VCA certificering?
   Profiteer van onze jarenlange ervaring met begeleiding van VCA certificeringen en schakel vandaag nog de hulp van ons adviesbureau in. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag toe wat wij voor u kunnen betekenen.

   Schrijven van EMVI-plannen

   De Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) is een tegenwoordig veel gevraagd instrument van de diverse aanbestedende diensten zoals provincies, waterschappen en gemeenten om de inschrijver te motiveren zijn innovatie en creativiteit maximaal en voorafgaand aan de aanbesteding te benutten. In het EMVI-plan kunnen ideeën worden uitgewerkt en gepresenteerd om meerwaarde te leveren. Afhankelijk van de weging EMVI/prijs kan je als opdrachtnemer op meer onderscheiden dan alleen prijs.

   Meerlanden Civiel BV heeft de laatste jaren kennis en ervaring opgedaan met het schrijven van, EMVI-plannen voor diverse aannemers in de GWW. Door de combinatie van een goede theoretische achtergrond met een uitvoeringservaring in de praktijk bezit Meerlanden Civiel BV alle eigenschappen om een goed EMVI-plan te schrijven, dit in nauwe samenspraak met de aannemer, EMVI-plannen die ook uitvoerbaar zijn in de praktijk!

   Ter voorbereiding op een EMVI-aanbesteding wordt door Meerlanden Civiel BV eerst een project gerelateerde analyse uitgevoerd gericht op de werkzaamheden en de omgeving. Op basis van deze analyse wordt bepaald hoe meerwaarde kan worden geboden binnen het project. Dit vormt de basis van het opstellen van de gevraagde EMVI-documenten.

   Overdenking

   Denk als een wijs man,
   maar communiceer in de taal van gewone mensen.